Posts Tagged ‘Kalmykia location’

Sacred Lonely tree

Sacred Lonely tree

Location: near Elista-city.


Sacred tree


Sacred tree
Read the rest of this entry »

Tours

Tour in Kalmykia – European buddhist land! [ Ru | Fr | En ]
Read the rest of this entry »