Posts Tagged ‘Khakasia’

Diana Boskhomdzhieva will take part in the international contest “White Month”

Diana Boskhomdzhieva International contest “White Month”

Diana Boskhomdzhieva from Republic of Kalmykia will take part in the international contest “White Month”

The contest will be attended by singers from Mongolia, Kazakhstan, Buryatia, Read the rest of this entry »

Contest “Miss Asia Moscow” was started

French version

Today, in Moscow (Russia) was startes contest “Miss Asia Moscow“. In contest “Miss Asia Moscow” girls from Kalmykia, Buryatia, Tyva, Altaj, Khakasia, Yakutia, Korea, Mongolia, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan.

Yana Chenkuraeva. Girl from Kalmykia more photos >>


Miss Asia Moscow

http://www.missasiamoscow.ru/golosovanie-1/ Vote for Kalmykia! Read the rest of this entry »

Search
Republic of Kalmykia
  KalmykiaThanks
  Golden abode of Buddha
  Nature
  Events
  Lotuses
  Tulip Festival
  Photos
  Museum

  Adventures in Kalmykia!
  Kalmyk Khanate
  Kalmykia
  Map of Kalmykia
  SaigaAnniversary
  Kalmykia
  Adventures in Kalmykia!
  Kalmykia and Star Wars
  Kalmykia!
  Chess city
  Kalmykia
Republic of Kalmykia
  Kalmyk olympics
  The exotic Republic