Posts Tagged ‘GAZelle’

President of the Republic of Kalmykia Kirsan Ilyumzhinov made a gift for the youth center of Kalmykia

President of the Republic of Kalmykia Kirsan Ilyumzhinov made ​​a gift for the youth center of Kalmykia.

Present from President: bus “GAZelle”. Read the rest of this entry »