The results of the chess tournament in Tsagaan Sar holiday


The results of the chess tournament in Tsagaan Sar holiday, reports Chess Federation of the Republic of Kalmykia.

Tsagaan Sar – tournament veterans
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
————————-
1. 15 Badma Mantsynov 15 05.08 51.0 48.25 43.5 0000 – 0
2. 24 Yuri Badminov 8.0 49.5 41.00 37.0 0000 – 0
3. 10 Boris Dordzhinov 10 7.0 47.0 30.50 36.0 0000 – 0

4. 2 Michael Hamirov 6.0 50.0 28.00 32.0 0000 – 0
Boris Kutushev 6.0 46.5 26.00 30.0 0000 – 0
Nasunov Valery 6.0 44.5 26.25 29.5 0000 – 0
7. 18 Erendzhenov Nicholas 5.5 49.5 24.25 33.5 0000 – 0
22 Mandzhiev Nikolai 05.05 44.0 24.50 29.0 0000 – 0
9. 7 Papua Victor 5.0 42.5 20.50 24.0 0000 – 0
23 Shevelev Siberia 5.0 39.0 19.50 24.0 0000 – 0
30 Ladyanov Yuri 5.0 38.0 17.00 20.0 0000 – 0
4 Andrew Germaleev 5.0 37.5 16.75 22.5 0000 – 0
29 Perveev Basil 5.0 32.0 15.50 19.0 0000 – 0
14. 9 Namruev Anatoly 4.5 48.0 20.25 23.5 0000 – 0
17 Badminov Sergei 04.05 43.5 16.50 25.0 0000 – 0
1 Vladimir SuSE 4.5 42.0 19.00 20.5 0000 – 0
20 Mark Boccia 4.5 37.0 12.25 18.5 0000 – 0
32 Mandzhiev Vladimir Bolyuevich 05.04 34.0 15.75 18.0 0000 – 0
19. 16 Boris Jalen 4.0 48.5 17.00 28.0 0000 – 0
Michael Halginov 14 4.0 44.0 15.50 27.0 0000 – 0
Viktor Ivanov 6 4.0 43.5 16.00 25.0 0000 – 0
13 Ulastaev Anatoly 4.0 40.0 15.75 21.0 0000 – 0
Ivan Ubushaev 21 4.0 37.5 13.50 21.0 0000 – 0
24. Eminov Yunzik 11 03.05 46.0 15.75 20.0 0000 – 0
31 Badaeva Anastasia 3.5 37.0 13.50 18.5 0000 – 0
26 Mandzhiev Nicholas Bg. 03.05 29.0 6.25 14.0 0000 – 0
27. Peter Dalantinov 19 3.0 40.5 11.75 17.0 0000 – 0
8 Dzhakinov Svyatoslav 3.0 33.5 5.50 14.0 0000 – 0
Vladimir Boldyrev 27 3.0 30.0 5.50 5.10 0000 – 0
30. Gregory Mantsynov 25 2.5 32.0 3.75 8.5 0000 – 0
31. 5 Boris Jacana 2.0 30.0 2.75 10.0 0000 – 0
32. 3 Onikov Savra 0.0 5.29 2.25 0000 0.0 – 0

Tsagaan Sar-children
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
————————————————– —————————–
1. 27 Gushaeva Oyuna 05.07 46.5 39.75 34.0 0000 – 0
2. 40 Mamonova Arina 7.0 50.5 36.00 41.0 0000 – 0
41 Selgikov Valery 7.0 50.0 37.00 38.0 0000 – 0
Vladimir Manzhikov 43 7.0 45.5 34.00 32.0 0000 – 0
Lana Mandzhieva 39 7.0 43.0 33.00 31.0 0000 – 0
6. 4 Garyaev Aldar 06.05 47.0 33.25 33.0 0000 – 0
Isa Isayev 1 05.06 45.5 31.75 30.0 0000 – 0
8. Ligi Ochirov 34 6.0 52.5 31.00 37.0 0000 – 0
Taras Sidenko 13 6.0 50.5 29.50 31.0 0000 – 0
7-Sangadzhiev Garyaev Aisa 6.0 44.5 25.50 30.0 0000 – 0
Anita Ochirova 36 6.0 43.5 25.50 30.0 0000 – 0
Aldar Pashcani 35 6.0 39.0 22.00 26.0 0000 – 0
13. 28 Ligi-burning Cyril 5.5 44.0 22.50 27.5 0000 – 0
14. 10-Ochir Garyaev Nastya 5.0 57.0 31.00 30.0 0000 – 0
5 Shovunova Mariana 5.0 52.5 25.50 32.0 0000 – 0
17 Pugaev Aita 5.0 49.0 23.50 26.0 0000 – 0
2 Isayev Aminat 5.0 48.5 21.50 27.0 0000 – 0
3 Muhlaev Alan 5.0 44.5 20.50 31.5 0000 – 0
Assignor Danir 22 5.0 43.0 20.50 26.0 0000 – 0
50 Drozdov Leo 5.0 41.5 19.25 24.0 0000 – 0
47 Now is the Aji 5.0 41.0 19.50 25.0 0000 – 0
Adya Boktaev 30 5.0 40.5 17.50 26.0 0000 – 0
38 Namruev Maxim 5.0 39.0 17.75 22.0 0000 – 0
Emelianenko Marina 37 5.0 38.0 18.00 25.0 0000 – 0
33 Kuzychenko Arseny 5.0 35.5 16.50 23.0 0000 – 0
26. 8-Ochir Garyaev Lena 4.0 47.5 18.50 25.0 0000 – 0
Namys Sarang 25 4.0 47.5 19.50 24.0 0000 – 0
16 agent Bayram 4.0 46.5 16.00 23.0 0000 – 0
Boktaev Sanchir 20 4.0 42.5 13.00 19.0 0000 – 0
Arthur Grishin 31 4.0 41.5 15.50 21.0 0000 – 0
9 Ubushaev Erdem 4.0 38.5 11.50 19.0 0000 – 0
12 Haptahanova Nastya 4.0 36.5 13.50 18.0 0000 – 0
26 Makarov Ainura 4.0 36.0 12.50 19.0 0000 – 0
Altan Nastynov 18 4.0 34.0 11.50 16.0 0000 – 0
21 Erdneeva Victoria 4.0 33.0 9.50 17.0 0000 – 0
24 Bodzhikov Konstantin 4.0 32.0 11.50 16.0 0000 – 0
Chudaev Badma 42 4.0 29.0 7.75 14.0 0000 – 0
38. 48 Ubushaev Herman 3.5 34.0 6.75 19.5 0000 – 0
23 Bodzhikova Zlata 3.5 32.5 7.00 16.5 0000 – 0
40. 15 Ubushaev Valera 3.0 41.0 8.50 18.0 0000 – 0
Nikita Dubyaga 14 3.0 36.5 7.50 14.0 0000 – 0
Ayush Goryaev 46 3.0 35.0 9.00 18.0 0000 – 0
Atyakaev Adyan 45 3.0 29.0 5.25 11.0 0000 – 0
44. 49 Magomedov Valery 2.5 31.5 6.00 11.5 0000 – 0
32 Ivinova Eugene 2.5 31.0 5.00 9.5 0000 – 0
Atyakaev Danzan 44 2.5 30.5 2.50 12.5 0000 – 0
EremeevAldar 19 2.5 28.0 5.25 13.5 0000 – 0
48. 6 Sekenov Danir 2.0 38.5 13.25 13.0 0000 – 0
49. Ivan Gondar 51 1.0 5.31 9.00 0000 4.0 – 0
50. 11 Imkenov Emil 0.0 42.0 16.00 0.0 0000 – 0
Boskhomdzhieva Zayana 29 0.0 39.5 12.25 0.0 0000 – 0

Tsagaan Sar-massive tournament
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
————————————————– —————————–
1. Alexander Goochaev 14 05.07 52.0 41.75 39.0 0000 – 0
2. Asarkhinov Badma 33 7.0 51.0 38.50 41.5 0000 – 0
3. 32 Alexei Chub 6.5 51.0 34.25 33.5 0000 – 0
Sergey Borisov 9 5.6 49.0 34.25 33.0 0000 – 0
41 Erendzhenov Stanislav 6.5 43.5 33.50 28.5 0000 – 0
39 Shamakov Anatoly 06.05 43.0 30.00 31.0 0000 – 0
7. Anatoly Yegorov 30 6.0 45.5 27.25 31.5 0000 – 0
21 Iltseranov Anatoly 6.0 43.0 24.00 31.0 0000 – 0
5 Baku Valery 6.0 43.0 26.00 25.5 0000 – 0
10. 25 inju Aldar 5.5 48.5 26.25 29.5 0000 – 0
27 Alex Tyulyumdzhiev 05.05 47.5 24.50 28.0 0000 – 0
7 Buluktaev Vyacheslav 5.5 46.5 24.25 29.5 0000 – 0
40 Talkhigov Ayub 5.5 46.0 25.75 31.5 0000 – 0
14. 8 Sarmutkin Sergei 5.0 44.0 20.50 26.0 0000 – 0
10 Sjugirov Vyacheslav 5.0 44.0 19.50 23.0 0000 – 0
Assignor Sanal 31 5.0 43.0 19.50 26.0 0000 – 0
36 Orzan Yuri 5.0 42.0 18.00 27.0 0000 – 0
34 Nuskhinov Dmitry 5.0 42.0 18.50 23.0 0000 – 0
13 Javan Vladimir 5.0 42.0 19.50 22.0 0000 – 0
37 Sangadzhiev Victor 5.0 34.5 15.25 21.0 0000 – 0
21. Stas Maximov 29 4.5 44.0 18.25 23.5 0000 – 0
Dryzheva Daryana 24 4.5 40.0 18.00 25.5 0000 – 0
23. 6 Nastina Sergei 4.0 42.5 16.00 22.5 0000 – 0
22 Ice Badmaev 4.0 41.0 14.00 22.0 0000 – 0
Oshkaev Baatr 19 4.0 40.0 15.50 22.0 0000 – 0
Sharmandzhieva Görele 23 4.0 37.0 12.00 21.0 0000 – 0
Michael Baltykov 11 4.0 36.0 12.00 20.0 0000 – 0
Bulhumov Ochir 12 4.0 36.0 13.00 14.0 0000 – 0
Adya Ochirov 26 4.0 24.0 7.50 13.0 0000 – 0
30. 38 VILLAGE Sanal 03.05 40.5 10.75 17.0 0000 – 0
Vladimir Goryaev 17 5.3 34.0 9.25 19.0 0000 – 0
28 Shaku Basil 3.5 30.5 6.00 11.0 0000 – 0
33. 1 AEON Ochir 3.0 44.5 14.00 20.0 0000 – 0
20 Mikleev Alexander 3.0 38.0 10.50 14.0 0000 – 0
Alexander Bogrdanov 15 3.0 33.5 9.00 17.0 0000 – 0
Sanji Omakaev 16 3.0 33.0 6.50 14.0 0000 – 0
18 Mandzhieva Elin 3.0 5.30 4.50 15.0 0000 – 0
38. 2 bars Erdni 2.5 27.5 3.00 11.0 0000 – 0
39. Mudaev Dzhangr 35 2.0 35.0 7.50 15.0 0000 – 0
4 Sekenov Yuri 2.0 32.5 7.75 12.0 0000 – 0
41. Sasha Boldyreva 3 1.0 5.24 0.25 0000 4.0 – 0

Main arbitr A. Vasilyev

Chess Federation of the Republic of Kalmykia
Elista, Republic of Kalmykia

Most popular related posts:

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Republic of Kalmykia

Leave a Reply

Search
Republic of Kalmykia
  Kalmykia Thanks
  Golden abode of Buddha
  Nature
  Events
  Lotuses
  Tulip Festival
  Photos
  Museum
  Adventures in Kalmykia!
  Kalmyk Khanate
  Kalmykia
  Map of Kalmykia
  Saiga Anniversary
  Kalmykia
  Adventures in Kalmykia!
  Kalmykia and Star Wars
  Kalmykia!
  Chess city
  Kalmykia
Republic of Kalmykia
  Kalmyk olympics
  The exotic Republic