Ilyumzhinov cafe


Kalmykia.EU present
Billionaire Ilyumzhinov cafe. Who is Ilyumzhinov


Billionaire Ilyumzhinov cafe

Welcome to cafe!

Drink tea or drink coffe.

Elista, Kalmykia

Tags: , , , , , ,

Republic of Kalmykia

Leave a Reply